Escuela 2.0.-Proxecto Abalar

ESCOLA 2.0. - PROXECTO ABALAR


VIDEO DE ESCUELA 1.1.
video
congreso
http://www.ite.educacion.es/es/escuela-20
I CONGRESO ESCUELA 2.O. Octubre 2010, Madrid
 http://www.ite.educacion.es/es/icongreso
II CONGRESO ESCUELA 2.O. Abril 2011, Zaragoza
http://www.ite.educacion.es/es/escuela-20/ii-congreso-escuela-20
III CONGRESO ESCUELA 2.0. Octubre 2011, Granada
http://www.ite.educacion.es/es/escuela-20/iii-congreso-escuela-20

ESCUELA 2.0.

Que é a Escola 2.0?
Trátase dun proxecto educativo deseñado inicialmente polo Ministerio de 
Educación coas seguintes premisas:
● Ser un proxecto innovador de integración das  TIC.
● Estar dirixido a centros educativos sostidos con  fondos públicos.
● Facilitar o uso personalizado dun ordenador  portátil por parte de cada alumno.
● Entender as TIC como un recurso máis de  todos e cada un dos alumnos e alumnas, 

dispoñible de xeito continuado.
● Dotar de conectividade multimedia as aulas.
● Fomentar a creación de materiais educativos   dixitais.
● Formar nas TIC ao profesorado.


VIDEO
http://www.ite.educacion.es/


INTRODUCIÓN AO CAMBIO METODOLÓXICO QUE ESTÁN A CREAR AS TIC
Nin no desánimo mentres esteamos aprendendo o seu uso...Metodoloxía _Tecnoloxía

E sempre reflexionar sobre se as ferramentas TIC que empregamos teñen
ou non efectividade na nosa práctica docente...

Conferencia de Jordi Adell
PROXECTO ABALAR

Que é o Proxecto Abalar e que relación ten con Escola 2.0?
Cada Comunidade Autónoma (das 14 que decidiron participar en Escuela 2.0) adaptou a implantación cun proxecto propio en virtude do 50 % de financiación que tiñan que aportar.
En Galicia este proxecto coñécese co nome de Proxecto Abalar. As tres características máis importantes das que difire doutras comunidades son:
● Os equipos netbook do alumnado permanecen nos centros, reducíndose considerablemente as posibilidades de deterioro dos equipos.
● Nos equipos só se instalou o sistema operativo Linux (versión Ubuntu Netbook Edition, migrada actualmente á distribución Debian), co que se reducíu considerablemente os custos en software, que puideron ser destinados a máis equipamento.
● Creación dun espazo propio ou repositorio de contidos dixitais (Espazo Abalar).
No hay comentarios:

Publicar un comentario